Học bổng du học Canada 2019 lên tới 20.000CAD từ University Canada West

Được thành lập vào năm 2004, University Canada West (UCW) là một trường đại học có vị trí tọa lạc ở trung tâm của Vancouver, Canada. Trường đào tạo các chương trình đại học và sau đại học bằng hình thức online và offline, tập trung đặc biệt vào chuyên ngành kinh doanh, cung cấp cho sinh viên các công cụ cần thiết để thành công trong con đường sự nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Xem thêm