CALIFORNIA LUTHERAN UNIVERSITY

THÔNG TIN CHUNG:
- Cal Lutheran được U.S. News & World Report xếp trong top 6 trường Đại học đào tạo
Thạc Sỹ phía Tây nước Mỹ;


  • Hơn 2,500 sinh viên đại học và 1,200 sinh viên sau đại học đang học tại trường;
    - Giảng viên và sinh viên đại diện cho nhiều tôn giáo và chủng tộc khác nhau;
    - Khuôn viên trường đẹp và hiện đại, rộng tới 225 mẫu Anh (hơn 90 hecta);
    - Thousand Oaks, California nằm giữa Los Angeles và Santa Barbara, được FBI đánh giá
    là một trong những thành phố an toàn nhất nước Mỹ.

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN 2022-2023:
- Nhập học (cuối tháng 8 và giữa tháng 1)
- Miễn TOEFL/IELTS cho sinh viên hoàn thành ESL Intensive cấp độ 112
(els.edu/thousandoaks);
HỌC BỔNG:
- Học thuật: dựa trên thành tích sinh viên năm nhất/chuyển tiếp: $10,000 - $32,000/ mỗi
năm
- Trợ cấp: dựa trên nhu cầu tài chính: $1,000 - $10,000/ mỗi năm
- Toàn cầu: áp dụng kỳ nhập học mùa thu
Sinh viên năm 1: lên đến $35,000 mỗi năm (nộp trước 1/1)
Sinh viên chuyển tiếp: lên đến $30,000 mỗi năm (nộp trước 1/6)
- Nghễ thuật biểu diễn: dựa trên tròng trình diễn thử: từ $5,000 – 100% học phí


CHI PHÍ:
Học phí và lệ phí : $50,183
Ký túc xá và thực phẩm : $15,490
Tổng : $65,373

CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC:
- Chương trình MBA, MSIT, MSQE và MPPA có thể hoàn thành 12 tháng, sinh viên có
thể chọn 12,15, 18, 21 hoặc 24 tháng
- Nhập học (tháng 8, tháng 11, tháng 2 và tháng 5);
- Không có hạn nộp hồ sơ;
- Thường không yêu cầu GMAT/GRE/ kinh nghiệm làm việc
- Chấp nhận TOEFL, IELTS, PTE hay Duolingo
- Miễn TOEFL, IELTS cho sinh viên hoàn thành ELS Intensive cấp độ 112
(els.edu/thousandoaks);
- Sinh viên có bằng cử nhân không thuộc Business có thể đăng ký MBA, hoàn thành 3-4
khóa học bổ sung trong 3 tháng


CHI PHÍ:
Dao động $28,000 - $40,000 tùy ngành
Nhà ở/ 12 tháng: $12,000 (ngoài trường), $16,000 (ký túc xá)
Chi phí khác: $7,000